sandal_logo_kvit.png
Søk

Morkafura 8 - 6105 Volda - +47 70 07 35 50 - info@jesandal.no 

7169_thumb.gif

Jan Erik Sandal AS

Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS vart etablert i 1993.

Kundane våre er:

  • Offentlege etatar
  • Bedrifter
  • Private

Vi utfører: 

  • Belegningsstein og kantstein
  • Plen og planting
  • Terrengforming
  • Natursteinsarbeid ute og inne
  • Muring av peis/brannmur og innsetjing av ovnar 

Vi har eigen maskinpark for alle typer oppdrag som er nemnde ovanfor.

Det geografiske arbeidsområdet vårt er heile Møre og Romsdal og Nordfjord, og det hender også at vi tek oppdrag utanfor dette distriktet.

AnleggsgartnarJan Erik SandalAS er medlem i NAML (Norske Anleggsgartnere) som er ein organisasjon for næringsdrivande innanfor den grøne sektor.

 Vår spesialitet:  Steinarbeid