sandal_logo_kvit.png
Søk

Morkafura 8 - 6105 Volda - +47 70 07 35 50 - info@jesandal.no 

img_1473.jpg

Steindekke & kantstein

Uteplassar, innkøyrsler, vegar m.v.
Med kantstein og steindekke med alle sortar

Dekker: 

- Brostein
- Belegningsstein i betong
- Storgatestein i granitt
- Gangbaneheller & andre betongheller
- Granittheller

Kantar: 

- Granittkantstein
- Betongkantstein
- Vi leverer også kantar av: stål eller aluminium