Vi gjer ditt uterom til ein draum.

Vi tek på oss små og store oppdrag i din hage.

Har du ein draum i hagen din? Me kan hjelpa. Me tek på oss det meste av arbeid i hagen din for å gjera draumen din til røyndom. Dette kan vera om du ønskjer nytt dekke i belegningsstein eller skifer, kanskje det er ein ny treplatting i samband med at resten av hagen får ei oppgradering. Ser du for deg ein ny støttemur eller eitt mura blomsterbed? Dette kan me ordna i både betong og mange typar naturstein. Hagen din kan lett delast i fleire soner dersom du ønskjer å bryta litt opp. Kanskje eitt samlingsområde, ein kjøkkenhage og eitt rekreasjonsområde. Her er moglegheitene mange og det er nesten berre fantasien som set grenser. Alle har sine eigne ønske for hagen sin. Då kan me komma inn å hjelpa til med å gjera nettopp din hage til røyndom.

 

Ta kontakt for uforpliktande tilbod.