Spesialistar på trepleie

Sandal Parkdrift AS er eit spesialist trepleie-firma basert på Sunnmøre.

Me tek på oss alle oppdrag innen trepleiefaget.

Me tilbyr tenester knytt til forvaltning av tre i park og byrom som trefelling, trepleie, tilstandsvurdering, taksering, registrering og vern. Medarbeidarane våra er høgt kvalifiserte og brenn for å levere tenestar av høg fagmessig kvalitet.

Sandal Parkdrift