Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS

Me byggjer uteområde av alle slag – parkar, skuleplassar, private hagar, vegar og plassar for å nemne noko. Vi utfører også restaureringsarbeid på historiske bygg og utomhusområde, med natursteinsmurar som spesialfelt.