Me har hatt gleda av gjenoppbygge gamle fontena som var plassert i krysset mellom Kyrkjegata og Anders Aarsæther-gata, tidlegare kjent som «Lystadbrauta.» Denne sto der frå 1939 til 1973. Denne skal verte så lik orginalen som mogleg. Ny plassering av denne er på Holdeplassen kort veg frå si opprinnelige plassering.

Artikkel i Møre-Nytt august 2017

Artikkel i Møre-Nytt Mai 2021

Artikkel i Møre-Nytt Juli 2023